ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ร้องเรียน
ผู้ร้องเรียน : คำนำหน้าชือ : * ชื่อ : * นามสกุล : *
เลขประจำตัวประชาชน * (13 หลัก)
เพศ :  
อาชีพ :
ที่อยู่ : *
จังหวัด : * อำเภอ : * ตำบล : *
รหัสไปรษณีย์ : *
โทรศัพท์ (02) : โทรสาร : มือถือ : *
Email :
ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
ร้องเรียนถึง :  
ประเภทเรื่องร้องเรียน :  
ลงวันที่ : * ไม่อนุญาติให้แก้ไข
หัวข้อเรื่องร้องเรียน :
รายละเอียดเรื่องร้องเรียน
สิ่งที่ต้องการให้แก้ไข
แนบไฟล์ประกอบถ้ามี

จำนวนผู้ชม
 000291986  
เริ่มนับ 16 กันยายน 2555