ศูนย์บริการร่วม กระทรวงสาธารณสุข

 

ค้นหา เอกสารเผยแพร่
หมวดหมู่หลัก  
หมวดหมู่ย่อย 1  
หมวดหมู่ย่อย 2  
รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่รับเอกสาร ตั่งแต่   ถึง  
KEYWORD
ผลการค้นหา เอกสารเผยแพร่จำนวนทั้งหมด 319 รายการ
ก่อนอีก 120 รายการ |ก้อนหน้า 1 21 41 61 81 [เริ่มที่รายการ 101]ถัดไป| ถัดไป 120 รายการ
- 101. 191.การอนุญาตผลิตนําหรือสั่งยาตัวอย่าง ยาแผนโบราณ(ย.บ.๘) (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 102. 190.การอนุญาตนำหรือสั่งยาตัวอย่าง เพื่อขอขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน(น.ย.๘) (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 103. 189.การอนุญาตผลิตยาตัวอย่างเพื่อขอขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน(ผ.ย.8) (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 104. 188.การขอหนังสือรับรองรุ่นการผลิตชีววัตถุสำหรับสัตว์ Cert. (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 105. 187.การอนุญาตนำหรือสั่งยาฯ เพื่อการบริจาคเพื่อการกุศลกรณีสถานพยาบาลของรัฐ(น.ย.ม.4) (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 106. 186.การอนุญาตนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการจัดนิทรรศการ(น.ย.ม.3) (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 107. 185.การอนุญาตนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการวิเคราะห์ (น.ย.ม.2) (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 108. 184.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตำรับยา (ย.4) (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 109. 183.การขอต่ออายุใบอนุญาตด้านยา (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 110. 182.การขอนำเข้าซึ่งอาหารเพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับขึ้นทะเบียนตำรับอาหารหรือเพื่อพิจารณาในการสั่งซื้อ(อ.16) (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 111. 181.การขอนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะคราว(อ.12) (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 112. 180.การขอนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะคราว(อ.12) (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 113. 179.การขอนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะคราว(อ.12) (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 114. 178.การขอนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะคราว(อ.12) (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 115. 177.การขอนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะคราว(อ.12) (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 116. 176.การขอนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะคราว(อ.12) (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 117. 175.การขอนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะคราว(อ.12) (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 118. 174.การขอนำเข้าวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 119. 173.การขอนำเข้าวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข เพื่อใช้สอยส่วนบุคคลหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเป็นครั้งคราว (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 120. 172.การขอนำเข้าวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข เพื่อการแสดงนิทรรศการ (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
 
ก่อนอีก 120 รายการ |ก้อนหน้า 1 21 41 61 81 [เริ่มที่รายการ 101]ถัดไป| ถัดไป 120 รายการ