ศูนย์บริการร่วม กระทรวงสาธารณสุข

 

ค้นหา เอกสารเผยแพร่
หมวดหมู่หลัก  
หมวดหมู่ย่อย 1  
หมวดหมู่ย่อย 2  
รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่รับเอกสาร ตั่งแต่   ถึง  
KEYWORD
ผลการค้นหา เอกสารเผยแพร่จำนวนทั้งหมด 319 รายการ
ก่อนอีก 120 รายการ |ก้อนหน้า[เริ่มที่รายการ 121] 141 161 181 201 221 ถัดไป| ถัดไป 120 รายการ
- 121. 171.การขอนำเข้าวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข ที่นำเข้ามาใช้โดยหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของการใช้วัตถุอันตรายนั้น (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 122. 170.การขอนำเข้าวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข เพื่อการศึกษาของสถาบันการศึกษา หรือเพื่อใช้ในงานศึกษาวิจัย (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 123. 169.การขอนำเข้าเครื่องมือแพทย์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ หรือทดสอบคุณภาพและมาตรฐานของเครื่องมือแพทย์ (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 124. 168.การขอนำเข้าเครื่องมือแพทย์เพื่อใช้เฉพาะตัว (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 125. 167.แก้ไขใบอนุญาตส่งออกวอ3ตรวจสถานที่ (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 126. 166.แก้ไขใบอนุญาตครอบครองวอ3ตรวจสถานที่ (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 127. 165.แก้ไขใบอนุญาตนำเข้าวอ3ตรวจสถานที่ (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 128. 164.แก้ไขใบอนุญาตผลิตวอ3ตรวจสถานที่ (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 129. 163.ขออนุญาตครอบครองวอ3 (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 130. 162.ขออนุญาตส่งออกวอ3สถานที่ใหม่ (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 131. 161.ขออนุญาตนำเข้าวอ3สถานที่ใหม่ (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 132. 160.ขออนุญาตผลิตวอ3สถานที่ใหม่ (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 133. 159.แก้ไขใบอนุญาตวอ3ไม่ตรวจสถานที่ (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 134. 158.ขออนุญาตส่งออกวอ3สถานที่เดิม (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 135. 157.ขออนุญาตผลิตนำเข้าวอ3สถานที่เดิม (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 136. 156.แก้ไขใบแจ้งวอ2 (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 137. 155.แจ้งดำเนินการวอ2 (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 138. 154.ใบแทนวอ1 (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 139. 153.ใบแทนใบแจ้งวอ2 (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 140. 152.ใบแทนใบอนุญาตวอ3 (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
 
ก่อนอีก 120 รายการ |ก้อนหน้า[เริ่มที่รายการ 121] 141 161 181 201 221 ถัดไป| ถัดไป 120 รายการ