ศูนย์บริการร่วม กระทรวงสาธารณสุข

 

ค้นหา เอกสารเผยแพร่
หมวดหมู่หลัก  
หมวดหมู่ย่อย 1  
หมวดหมู่ย่อย 2  
รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่รับเอกสาร ตั่งแต่   ถึง  
KEYWORD
ผลการค้นหา เอกสารเผยแพร่จำนวนทั้งหมด 319 รายการ
ก่อนอีก 120 รายการ |ก้อนหน้า 1 21 41 [เริ่มที่รายการ 61] 81 101 ถัดไป| ถัดไป 120 รายการ
- 61. ขออนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 62. ขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 63. การขออนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบัน (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 64. การขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 65. การขออนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 66. การรับรองรุ่นการผลิตชีววัตถุสำหรับสัตว์ (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 67. การขออนุมัติรายงานการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence report) (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 68. การขออนุมัติโครงร่างการศึกษาความเท่าเทียมกันทางผลการรักษา (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 69. การขออนุมัติปลด SMP (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 70. การจดแจ้งเภสัชเคมีภัณฑ์ คู่มือประชาชน29-05-58 (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 71. การออกใบแทนใบสำคัญขึ้นทะเบียนตำรับยา (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 72. การขออนุญาตโฆษณาขายยาที่กระทำโดยตรงต่อผู้ประกอบโรคศิลปะ (1) (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 73. การขออนุญาตโฆษณาขายยาทางสื่อทั่วไป (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 74. การอนุญาต นำหรือสั่งยา เพื่อการบริจาคเพื่อการกุศล (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 75. การอนุญาตนำหรือสั่งยา เพื่อการวิจัยทางคลินิก กรณียาที่ใช้ในมนุษย์ (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 76. การอนุญาตนำหรือสั่งยา เพื่อการวิจัยทางคลินิกกรณียาชีววัตถุและยาสำหรับสัตว์ (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 77. การอนุญาตผลิตแบ่งบรรจุนำหรือสั่งPlacebo (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 78. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงตำรับยาชีววัตถุ+ที่เป็นวัคซีนสำหรับมนุษย์ (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 79. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงยาแผนโบราณและยาพัฒนาจากสมุนไพร (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 80. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
 
ก่อนอีก 120 รายการ |ก้อนหน้า 1 21 41 [เริ่มที่รายการ 61] 81 101 ถัดไป| ถัดไป 120 รายการ