ศูนย์บริการร่วม กระทรวงสาธารณสุข

 

ค้นหา เอกสารเผยแพร่
หมวดหมู่หลัก  
หมวดหมู่ย่อย 1  
หมวดหมู่ย่อย 2  
รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่รับเอกสาร ตั่งแต่   ถึง  
KEYWORD
ผลการค้นหา เอกสารเผยแพร่จำนวนทั้งหมด 319 รายการ
ก่อนอีก 120 รายการ |ก้อนหน้า 1 21 41 61 [เริ่มที่รายการ 81] 101 ถัดไป| ถัดไป 120 รายการ
- 81. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงยาแผนโบราณที่ต้องส่งผู้เชี่ยวชาญพิจารณา (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 82. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงยาแผนปัจจุบันที่ต้องส่งผู้เชี่ยวชาญพิจารณา (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 83. การขึ้นทะเบียนตำรับยากำพร้า (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 84. การขึ้นทะเบียนตำรับยาชีววัตถุ ที่เป็นวัคซีนสำหรับมนุษย์ (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 85. การขึ้นทะเบียนตํารับยาพัฒนาจากสมุนไพร กรณีไม่ต้องพิจารณา (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 86. 206.การขึ้นทะเบียนตำรับยาสัตว์ใหม่(ยกเว้นยาชีววัตถุ) (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 87. 205.การขึ้นทะเบียนตำรับยาชีววัตถุใหม่(ยกเว้นยาชีววัตถุที่เป็นวัคซีน) (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 88. 204.การขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันสำหรับสัตว์ กรณีเปลี่ยนสถานที่ผลิตยา (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 89. 203.การขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันสำหรับสัตว์(Refer) (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 90. 202.การขึ้นทะเบียนตำรับยาที่ผลิตเพื่อการส่งออก (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 91. 201.การขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณที่เป็นยาสมุนไพรเดี่ยวหรือตำรับยาหม่อง (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 92. 200.การขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 93. 199.การขึ้นทะเบียนตำรับยาชีววัตถุสามัญ (ยกเว้น ยาชีววัตถุที่เป็นวัคซีน) (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 94. 198.การขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ (ยกเว้นยาชีววัตถุ) (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 95. 197.การขึ้นทะเบียนตำรับยาสัตว์ (ยกเว้น ยาชีววัตถุสำหรับสัตว์) (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 96. 196.การขึ้นทะเบียนตำรับยาสามัญและยาสัตว์ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 97. 195.การขึ้นทะเบียนตำรับยาสามัญและยาสามัญใหม่ (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 98. 194.การขึ้นทะเบียนตำรับยา+กรณีถ่ายโอนทะเบียน (TRANSFER) (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 99. 193.การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตํารับยาที่อนุญาต (OSSC) (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
- 100. 192.การรับรองให้ความเห็นชอบการนำหรือสั่งสินค้าตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ (หมวด: คู่มือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | วันที่รับ: 2015-07-06)
 
ก่อนอีก 120 รายการ |ก้อนหน้า 1 21 41 61 [เริ่มที่รายการ 81] 101 ถัดไป| ถัดไป 120 รายการ