ระบบจองห้องประชุมกระทรวงสาธารณสุข
กันยายน 2564
จ. อ. พุธ พฤ. ศ. ส. อา.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

จองห้องประชุม

ชื่อผู้ใช้ระบบ :
รหัสผ่าน:

ลืมรหัสผ่าน?

  Visitors
Since November 1, 2009

Best Viewed with


and

1024x768 pixel

[[ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ]]
 
รายละเอียดการใช้ห้องประชุมวันนี้

หัวข้อเรื่อง ์webex กองโรคไม่ติดต่อ 
ห้องประชุม FOCUS : ห้อง ศทส. (ตึก สป.) 
วันที่ วันพฤหัสบดี ที่ 23  กันยายน  2564
ช่วงเวลา 09:00 น. - 16:30 น.
ประธาน ผอ.กองโรคไม่ติดต่อ 
หน่วยงานผู้จัด ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
จำนวนผู้เข้าร่วม 10  คน
หมายเหตุ  

หัวข้อเรื่อง ชี้แจงพื้นที่เรื่องการใช้เครื่องมือสนับสนุนมาตรการเปิดเมือง 
ห้องประชุม MOC (ตึก สป.) 
วันที่ วันพฤหัสบดี ที่ 23  กันยายน  2564
ช่วงเวลา 13:00 น. - 16:00 น.
ประธาน ท่านรองปลัดธงชัย 
หน่วยงานผู้จัด ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
จำนวนผู้เข้าร่วม 10  คน
หมายเหตุ  

 หมายเหตุ : วันที่พื้นสีแดง    หมายถึง มีการใช้ห้องประชุมในวันนั้น : Click แสดงรายละเอียด
© 2009 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2590-1201