ระบบจองห้องประชุมกระทรวงสาธารณสุข
พฤศจิกายน 2563
จ. อ. พุธ พฤ. ศ. ส. อา.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

จองห้องประชุม

ชื่อผู้ใช้ระบบ :
รหัสผ่าน:

ลืมรหัสผ่าน?

  Visitors
Since November 1, 2009

Best Viewed with


and

1024x768 pixel

[[ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ]]
 
รายละเอียดการใช้ห้องประชุมวันนี้

หัวข้อเรื่อง หารือร่วมกับ รองไอรดา DGA 
ห้องประชุม FOCUS : ห้อง ศทส. (ตึก สป.) 
วันที่ วันอังคาร ที่ 24  พฤศจิกายน  2563
ช่วงเวลา 14:00 น. - 16:00 น.
ประธาน ผอ.ศทส. 
หน่วยงานผู้จัด ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
จำนวนผู้เข้าร่วม 10  คน
หมายเหตุ  

หัวข้อเรื่อง PM 2.5 กับ กรมอนามัย และ สธฉ 
ห้องประชุม MOC (ตึก สป.) 
วันที่ วันอังคาร ที่ 24  พฤศจิกายน  2563
ช่วงเวลา 13:00 น. - 16:00 น.
ประธาน ผอ. ศทส. 
หน่วยงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและบริการคอมพิวเตอร์ 
จำนวนผู้เข้าร่วม 15  คน
หมายเหตุ  

หัวข้อเรื่อง HIS-Gateway 
ห้องประชุม COBOL : ห้องชั้น 3 (ตึก Data Center) 
วันที่ วันอังคาร ที่ 24  พฤศจิกายน  2563
ช่วงเวลา 08:30 น. - 16:30 น.
ประธาน นางกนกวรรณ มาป้อง 
หน่วยงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและบริการคอมพิวเตอร์ 
จำนวนผู้เข้าร่วม 7  คน
หมายเหตุ  

 หมายเหตุ : วันที่พื้นสีแดง    หมายถึง มีการใช้ห้องประชุมในวันนั้น : Click แสดงรายละเอียด
© 2009 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2590-1201