ระบบจองห้องประชุมกระทรวงสาธารณสุข
สิงหาคม 2562
จ. อ. พุธ พฤ. ศ. ส. อา.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

จองห้องประชุม

ชื่อผู้ใช้ระบบ :
รหัสผ่าน:

ลืมรหัสผ่าน?

  Visitors
Since November 1, 2009

Best Viewed with


and

1024x768 pixel

[[ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ]]
 
รายละเอียดการใช้ห้องประชุมวันนี้

หัวข้อเรื่อง Conf. ติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออก 
ห้องประชุม MOC (ตึก สป.) 
วันที่ วันศุกร์ ที่ 20  กันยายน  2562
ช่วงเวลา 12:30 น. - 16:30 น.
ประธาน นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก 
หน่วยงานผู้จัด กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
จำนวนผู้เข้าร่วม 12  คน
หมายเหตุ  

 หมายเหตุ : วันที่พื้นสีแดง    หมายถึง มีการใช้ห้องประชุมในวันนั้น : Click แสดงรายละเอียด
© 2009 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2590-1201