ระบบจองห้องประชุมกระทรวงสาธารณสุข
กันยายน 2562
จ. อ. พุธ พฤ. ศ. ส. อา.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

จองห้องประชุม

ชื่อผู้ใช้ระบบ :
รหัสผ่าน:

ลืมรหัสผ่าน?

  Visitors
Since November 1, 2009

Best Viewed with


and

1024x768 pixel

[[ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ]]
 
รายละเอียดการใช้ห้องประชุมวันนี้

หัวข้อเรื่อง HDC 
ห้องประชุม BINARY : ห้องชั้น 3 หน้าลิฟต์ (ตึก Data Center) 
วันที่ วันอังคาร ที่ 25  กุมภาพันธ์  2563
ช่วงเวลา 08:30 น. - 16:30 น.
ประธาน นายวสันต์ สายทอง 
หน่วยงานผู้จัด กลุ่มพัฒนาการบริหารข้อมูล 
จำนวนผู้เข้าร่วม 10  คน
หมายเหตุ  

หัวข้อเรื่อง การจัดทำ Data catalogue ของผู้ให้บริการสุขภาพ 
ห้องประชุม FOCUS : ห้อง ศทส. (ตึก สป.) 
วันที่ วันอังคาร ที่ 25  กุมภาพันธ์  2563
ช่วงเวลา 13:30 น. - 16:30 น.
ประธาน ผอ.ศทส. 
หน่วยงานผู้จัด ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
จำนวนผู้เข้าร่วม 10  คน
หมายเหตุ  

หัวข้อเรื่อง ประชุมทีม Database 
ห้องประชุม FOCUS : ห้อง ศทส. (ตึก สป.) 
วันที่ วันอังคาร ที่ 25  กุมภาพันธ์  2563
ช่วงเวลา 10:00 น. - 12:00 น.
ประธาน ผอ.ศทส. 
หน่วยงานผู้จัด ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
จำนวนผู้เข้าร่วม 10  คน
หมายเหตุ  

หัวข้อเรื่อง ระบบ healthcare มหิดล 
ห้องประชุม COBOL : ห้องชั้น 3 (ตึก Data Center) 
วันที่ วันอังคาร ที่ 25  กุมภาพันธ์  2563
ช่วงเวลา 09:00 น. - 12:00 น.
ประธาน กนกวรรณ 
หน่วยงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและบริการคอมพิวเตอร์ 
จำนวนผู้เข้าร่วม 6  คน
หมายเหตุ  

หัวข้อเรื่อง conf. (เขต11) ติดตามสถานการณ์ covid-19 
ห้องประชุม FOCUS : ห้อง ศทส. (ตึก สป.) 
วันที่ วันอังคาร ที่ 25  กุมภาพันธ์  2563
ช่วงเวลา 08:30 น. - 12:00 น.
ประธาน ผอ.เขต11 
หน่วยงานผู้จัด ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
จำนวนผู้เข้าร่วม 15  คน
หมายเหตุ  

หัวข้อเรื่อง สำรวจประวัติการซ่อมครุภัณฑ์ 
ห้องประชุม COBOL : ห้องชั้น 3 (ตึก Data Center) 
วันที่ วันอังคาร ที่ 25  กุมภาพันธ์  2563
ช่วงเวลา 13:00 น. - 16:30 น.
ประธาน นางสาวนภาพร มานะเจริญสุข 
หน่วยงานผู้จัด ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
จำนวนผู้เข้าร่วม 10  คน
หมายเหตุ  

 หมายเหตุ : วันที่พื้นสีแดง    หมายถึง มีการใช้ห้องประชุมในวันนั้น : Click แสดงรายละเอียด
© 2009 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2590-1201