ระบบจองห้องประชุมกระทรวงสาธารณสุข
สิงหาคม 2562
จ. อ. พุธ พฤ. ศ. ส. อา.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

จองห้องประชุม

ชื่อผู้ใช้ระบบ :
รหัสผ่าน:

ลืมรหัสผ่าน?

  Visitors
Since August. 17, 2007.

Best Viewed with


and

1024x768 pixel

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
รายละเอียดการประชุมประจำวันนี้

หัวข้อเรื่อง Conf. ติดตามสถานการณ์ไข้เลือดออก 
ห้องประชุม MOC (ตึก สป.) 
วันที่ วันศุกร์ ที่ 2  สิงหาคม  2562
ช่วงเวลา 13:00 น. - 16:30 น.
ประธาน นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก 
หน่วยงานผู้จัด กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
จำนวนผู้เข้าร่วม 12  คน
หมายเหตุ  

หัวข้อเรื่อง เรื่อง PCC Digital Health 
ห้องประชุม FOCUS : ห้อง ศทส. (ตึก สป.) 
วันที่ วันศุกร์ ที่ 2  สิงหาคม  2562
ช่วงเวลา 10:00 น. - 11:30 น.
ประธาน นายอนันต์ กนกศิลป์ 
หน่วยงานผู้จัด ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
จำนวนผู้เข้าร่วม 5  คน
หมายเหตุ ขอรับแค่น้ำเปล่าค่ะ 

หัวข้อเรื่อง ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ 
ห้องประชุม FOCUS : ห้อง ศทส. (ตึก สป.) 
วันที่ วันศุกร์ ที่ 2  สิงหาคม  2562
ช่วงเวลา 13:00 น. - 16:30 น.
ประธาน นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม 
หน่วยงานผู้จัด กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
จำนวนผู้เข้าร่วม 35  คน
หมายเหตุ  

หัวข้อเรื่อง ระบบ Consent 
ห้องประชุม COBOL : ห้องชั้น 3 (ตึก Data Center) 
วันที่ วันศุกร์ ที่ 2  สิงหาคม  2562
ช่วงเวลา 09:00 น. - 16:00 น.
ประธาน กนกวรรณ 
หน่วยงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและบริการคอมพิวเตอร์ 
จำนวนผู้เข้าร่วม 5  คน
หมายเหตุ  

หัวข้อเรื่อง ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์ตรวจจับไวรัสคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์อื่นๆ  
ห้องประชุม MOC (ตึก สป.) 
วันที่ วันศุกร์ ที่ 2  สิงหาคม  2562
ช่วงเวลา 08:30 น. - 14:00 น.
ประธาน นางสาวสุวันต์นา เสมอเนตร 
หน่วยงานผู้จัด ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
จำนวนผู้เข้าร่วม 5  คน
หมายเหตุ  
 หมายเหตุ : วันที่พื้นสีแดง    หมายถึง มีการใช้ห้องประชุมในวันนั้น : Click แสดงรายละเอียด
© 2009 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2590-1201