ระบบจองห้องประชุมกระทรวงสาธารณสุข
สิงหาคม 2562
จ. อ. พุธ พฤ. ศ. ส. อา.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

จองห้องประชุม

ชื่อผู้ใช้ระบบ :
รหัสผ่าน:

ลืมรหัสผ่าน?

  Visitors
Since August. 17, 2007.

Best Viewed with


and

1024x768 pixel

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
รายละเอียดการประชุมประจำวันนี้

หัวข้อเรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ Health Data Center ครั้งที่ 4 
ห้องประชุม COBOL : ห้องชั้น 3 (ตึก Data Center) 
วันที่ วันพุธ ที่ 28  สิงหาคม  2562
ช่วงเวลา 08:30 น. - 16:30 น.
ประธาน นางสินีนาฎ พรัดมะลิ 
หน่วยงานผู้จัด กลุ่มพัฒนาการบริหารข้อมูล 
จำนวนผู้เข้าร่วม 15  คน
หมายเหตุ  

หัวข้อเรื่อง ็ประชุมออกแบบโครงสร้างข้อมูลใน HL7 จากฐาน 43 แฟ้ม 
ห้องประชุม COBOL : ห้องชั้น 3 (ตึก Data Center) 
วันที่ วันพุธ ที่ 28  สิงหาคม  2562
ช่วงเวลา 11:00 น. - 14:00 น.
ประธาน ผอ.ศทส. 
หน่วยงานผู้จัด ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
จำนวนผู้เข้าร่วม 10  คน
หมายเหตุ  

หัวข้อเรื่อง ประชุม hdc ครั้งที่ 4 
ห้องประชุม BINARY : ห้องชั้น 3 หน้าลิฟต์ (ตึก Data Center) 
วันที่ วันพุธ ที่ 28  สิงหาคม  2562
ช่วงเวลา 08:30 น. - 16:30 น.
ประธาน นางสินีนาฏ พรัดมะลิ 
หน่วยงานผู้จัด ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
จำนวนผู้เข้าร่วม 15  คน
หมายเหตุ  

หัวข้อเรื่อง ประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาสุขภาพด้วยเศรษฐกิจดิจิทัลแบบบบูรณาการ กิจกรรมขยายผลการให้บริการ WIFI INTERNET ความเร็วสูงฟรีที่หน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน ผ่านการยืนยันตัวตนด้วยเลขประชาชน 13 หลัก  
ห้องประชุม MOC (ตึก สป.) 
วันที่ วันพุธ ที่ 28  สิงหาคม  2562
ช่วงเวลา 08:30 น. - 14:00 น.
ประธาน นายราชิ ปาลือชา 
หน่วยงานผู้จัด ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
จำนวนผู้เข้าร่วม 6  คน
หมายเหตุ  
 หมายเหตุ : วันที่พื้นสีแดง    หมายถึง มีการใช้ห้องประชุมในวันนั้น : Click แสดงรายละเอียด
© 2009 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2590-1201